2015-03-20 21:56:00

Pomrčina Sunca 2015.

Djelomična pomrčina Sunca svemirski je fenomen koji je danas oduševio ljude diljem svijeta.I mi smo imali priliku svjedočiti djelomičnoj pomrčini Sunca. U Vrsinama je počela oko 9:31 sati, maksimum joj je bio u 10:42 sati, a završila je oko 11:50 sati.

Sustav projekcije uz pomoć papira ili kartona. Na jednom papiru pribadačom smo probušili sitne rupice i držali ga iznad drugog papira, na dovoljnoj udaljenosti. Na njemu smo vidjeli zrcalnu sliku Sunca koja prolazi kroz rupu-površinu poput zida.

Što je veća udaljenost i projekcija je veća, ali isto tako i tamnija. Manja rupica za projekciju daje tamniju i oštriju sliku, a veća svjetliju i mutniju. Papir sa rupicama treba biti tvrđi da se ne bi savijao.


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina