2014-06-17 20:56:00

Plesna haljina žutog maslačka

Jučer su učenici PŠ Vrsine zajedno s djecom iz DV "CVrčak" uprizorili bajku Plesna haljina žutog maslačka.

Plesna haljina žutog maslačka napravljena je po bajci Sunčane Škrinjarić koja se već godinama nalazi na popisu obvezne lektire za niže razrede osnovne škole.

 

 


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina