2014-10-30 18:56:00

Školski prometni poligon u Splitu

Učenici četvrtih razreda su u sklopu terenske nastave posjetili HAK-ov prometni poligon te se na kratkom predavanju upoznali s osnovnim prometnim pravilima i ponašanjem pješaka u prometu.

Ova terenska nastava organizirana je u suradnji MZOS-a i MUP-a u okviru  "Nacionalnog programa sigurnosti u cestovnom prometu", a prema zaključcima Pododbora za sigurnost i kulturu u prometu Splitsko-dalmatinske županije, provodi se edukacija učenika osnovnih škola kako bi se sprječavalo stradanje učenika u prometu.

Edukacija je provedena u dva dijela, predavanje o prometnim pravilima i praktični dio -vožnja bicikla.

Svi učenici su bili uspješni u teorijskom i praktičnom dijelu te su na kraju zaslužili "vozačku dozvolu".

 


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina