2015-02-12 23:55:00

Lutkice naših drugaša

Na etno grupi vrijedni prstići drugaša od salveta su izrađivali lutkice prema uputama svoje učiteljice Pauline Brajnov. Koliko su u tome uspješni, procijenite sami.  

 


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina