2015-03-23 23:11:00

Nekad i sad

Uvik su divojke i žene nosile jaja na blagoslov u crikvu. Obukle bi najbolje ča su imale. I danas bojimo jaja i nosimo ih na blagoslov, a nošnje su skoro nestale. Lutke u marinski nošnji modelirali su učenici petog razreda po uputama prof. Gruić.

               


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina