2015-01-30 23:57:00

Vlak u snijegu

Učiteljica Slađana Matijaš svoje trećaše podučava kritičkom mišljenju. Tako su nakon obrade lektire učenici pisali pisma Mati Lovraku. 

Ostale uratke učenika trećeg razreda pogledajte u foto-galeriji pod nazivom Vlak u snijegu.

 


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina