2019-06-11 07:32:00

Izlet u Betinu

10.lipnja, učenici PŠ Vrsine posjetili su Muzej tradicijske drvene brodogradnje u Betini.

Muzej betinske drvene brodogradnje smješten je u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Betine u samom centru mjesta i glavna mu je zadaća prenošenje znanja o drvenoj brodogradnji i očuvanje kulturne baštine ovog kraja. Nakon posjeta muzeju razgledali su novootvoreni muzej na otvorenom koji se nalazi u portu u Betini. Kapetan Marino Mijat ih je ugostio na svojoj gajeti Cicibela.

 

Muzej drvene brodogradnje

Muzej na otvorenom

Radionica- Složi brod

Gajeta Cicibela


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina