2019-06-10 15:28:02

Odluka o odabiru ponuditelja za 4. razred višednevne izvanučionične nastave za šk.god.2019./2020.

Dana, 10.6. održano je otvoranje ponuda za 4.razred višednevne izvanučionične nastave u OŠ Ivan Duknović-Marina. Budući da je pristigla samo jedna ponuda agencije Kvarner Express-a povjerenstvo je jednoglasno izabralo pristiglu ponudu. Roditeljski sastanak s predstavnikom agencije održat će se 12.6. u 18:00 sati.


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina