2019-05-06 18:23:55

9. tjedan botaničkih vrtova i arboretuma RH

Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatskog botaničkog društva, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizira " 9. tjedan botaničkih vrtova,arboretuma i botaničkih zbirki“ od 13. do 18. svibnja 2018.

Program Vrsine


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina