2019-04-05 09:40:00

ODLUKA

Na otvaranju pristiglih ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave              (ekskurzije) za učenike 8.-ih razreda, odrzanom 3.travnja 2019., pristigle su dvije ponude; agencije Kvarner Express-a i Perla svjetska putovanja d.o.o.

Povjerenstvo je, od dvije pristigle ponude, jednoglasno odlučilo da su ponuđene cijene aranžmana previsoke. Iz toga razloga, novi Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole.

Zahvaljujemo agencijama na ponudama.


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina