2015-02-18 17:36:00

Proljeće u vrtu

Učiteljica Slađana Matijaš uspješno je povezala narodnu bajku „Kraljev vrt“ i „Sebični div“ Oscara Wildea. Trećaši su komentirali kako su oni doživjeli te dvije priče te na sebi svojstven način, izvukli pouke.

 

Nakon obrade priče, tehnikom kolaža ilustrirali su proljeće u vrtu strašnog diva koje je došlo tek kad je on dopustio djeci da se u njemu igraju.

„Dobro je biti dobar.“, poručuju vam trećaši.


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina