2017-04-28 18:05:33

7. tjedan botaničkih vrtova u PŠ Vrsine

Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatskog botaničkog društva, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizira " 6. tjedan botaničkih vrtova,arboretuma i botaničkih zbirki“ od 8. do 12. svibnja 2016.

Program događanja u PŠ Vrsine.


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina