2015-02-10 21:55:00

Upis djece u prvi razred za 2015./2016.

 

 

 Prijava djece dorasle za upis u prvi razred osnovne      škole obavljat će se elektronskim        putem na obrascu PRIJAVA za predupis na stranici www.udu-sdz.hr u razdoblju od 16. do 27. veljače 2015.Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole.

Školski obveznici su:

Djeca rođena od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009., djeca rođena od 1. travnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis, starija djeca kojima je prošle školske godine upis odgođen za jednu godinu i djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa.

Za prijevremeni upis roditelj odnosno staratelj osim prijave on line podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na obrascu 6. Školi tada treba dostaviti mišljenja stručnog tima predškolske ustanove.

Obrazac 6 šalje se na adresu Ispostave Ureda u Trogiru:

URED DRŽAVNE UPRAVE U SDŽ

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ISPOSTAVA TROGIR

TRG IVANA PAVLA II  1

21220 TROGIR

email: uduprosvjeta.ispostavatrogir@gmail.com

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju te nalaz jedinstvenog tijela vještačenja.

Nakon obavljene elektronske prijave djeteta Uredu, roditelj, odnosno staratelj obvezno se treba javiti u školu u periodu od 09. do 16. ožujka 2015. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

Potrebna dokumentacija: OIB, preslika domovnice i rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja).                                                                                                                                                            


Osnovna škola "Ivan Duknović" Marina